Slovensko v roku 2001 (Súhrnná správa). Zborník politologického odboru Matice slovenskej

No.4(2002)

Abstract
Roman F. Michelko (Ed.) (2002): Slovensko v roku 2001 (Súhrnná správa). Zborník politologického odboru Matice slovenskej, Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 318 pages.
Metrics

3

Views

7

PDF views