Atlas mezinárodních vztahů. Prostor a politika po skončení studené války

No.4(2007)

Abstract
Šárka Waisová a kolektiv. 2007. Atlas mezinárodních vztahů. Prostor a politika po skončení studené války, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 158 pages.
Metrics

23

Views

19

PDF views