Analýza politiky a političtí aktéři - možnosti a limity aplikace teorií na příkladech

No.2(2018)

Abstract
Říchová, Blanka; Jüptner, Petr; Riegl, Martin; Švec, Kamil (2015). Analýza politiky a političtí aktéři - možnosti a limity aplikace teorií na příkladech. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 251 pages.
Metrics

0


20

Views

16

PDF views